Privacybeleid

1. Inleiding

De website www.tips.be en de Tips-app staan onder beheer van Tips NV, Marconistraat 3, 8400 Oostende.
Het privacybeleid geldt voor iedereen die de website www.tips.be bezoekt, gebruik maakt van de Tips-app, een bestelling plaatst of ons telefonisch of via email contacteert.
TIPS NV neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2 Verzameling van persoonlijke gegevens voor informeel gebruik

Wanneer u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet aanmeldt om de website te gebruiken, te registreren of op enige andere manier informatie aan ons verstrekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, behalve de gegevens die door uw browser worden doorgegeven om toegang te krijgen tot de website. Dit bevat:

 • IP address
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • Tijdzoneverschil van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek
 • Access status / HTTP status code
 • Volume van gegevens die worden verzonden
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Het land van herkomst voor de bezoeker

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.tips.be, of het gebruik van de Tips-app, worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

3. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

Tips NV kan de gegevens die door de klanten of bezoekers verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Tips NV denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Tips NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking : Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens alleen plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

4. Gegevensoverdracht naar derden

In sommige gevallen gebruiken we externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. We hebben deze leveranciers zorgvuldig gekozen en schriftelijk opdracht gegeven. Ze zijn gebonden aan onze richtlijnen en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Deze serviceproviders zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden. Deze gegevensverwerking wordt ook uitgevoerd volgens de huidige wetgeving.
De verstrekte gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden behalve in geval van legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

5 Cookies

Deze website en de Tips-app maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt of de Tips-app gebruikt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst onze website mogelijks "tracking cookies" op uw computer. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Tips NV de bezoeker bij een volgend bezoek aan de website nog beter van dienst zijn. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

6 Google Analytics

Via onze website en app wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

7 Facebook en Twitter

Op onze site en in de app zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Verwerkingslocatie: VS
Twitter : Privacy Policy
Facebook : Privacy Policy

8 Beveiliging

Tips NV zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

9 Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

10 Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacybeleid terecht bij Tips NV, Marconistraat 3, 8400 Oostende of via email : info@tips.be.

11 Disclaimer

Tips NV is gerechtigd de inhoud van het Privacybeleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

12 Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Als je vermoedt dat Tips bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tips.be;
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

13 Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

We zouden het wel waarderen als we zelf (info@tips.be) eerst op de hoogte gesteld worden.

 

Top